ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท เอสพีเอ็น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริษัท ("ท่าน, ลูกค้า หรือ สมาชิก") ทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่แสดงหรือปรากฎในความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้
 


 

1. เนื้อหา ความเป็นเจ้าของ และข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้
ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึง รูปภาพ รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย วีดีโอ และข้อความ (เรียกรวมกันทั้งหมดนี้ว่า "เนื้อหาสาระ") เป็นลิขสิทธิ์ และมีเครื่องหมายการค้า "แม่ยุพิน" / "SPN FOODS" หรือโลโก้ของแม่ยุพิน / SPN FOODS ที่ใช้อ้างถึงและ / หรืออ้างอิงในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนถูกควบคุมและถือสิทธิ์ โดย บริษัท เอสพีเอ็น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
ทั้งนี้ทางบริษัทได้อนุญาตในการ เผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดาวน์โหลด และพิมพ์ลงบนสิ่งพิมพ์ของส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าโดยตรงและโดยอ้อมของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โดยสิทธิ์ในการใช้นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และการใช้งานเนื้อหาสาระอื่นใดในเว็บไซต์นี้


 

ตรา แม่ยุพิน®
"คู่ครัวทุกวัน อร่อยกันทุกมื้อ"

SPN FOODS®
"Supernatural Foods"


2. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
ทางบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากเว็บไซต์ของบริษัทมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการอื่น บริษัทมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และคุกกี้ของเว็บไซต์อาจแตกต่างอย่างมากจากเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้ของเว็บไซต์อื่น และบริษัทขอแนะนำให้ท่านระมัดระวังและทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเว็บไซต์อื่นอย่างรอบคอบ

 

3. การใช้งานเว็บบอร์ดสาธารณะ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่สมาชิกหรือบุคคลได้ทำการนำเสนอต่อเว็บบอร์ด หน้าแสดงความคิดเห็น หรือพื้นที่สาธารณะใด ๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่สมาชิกหรือบุคคลได้สร้างขึ้นมา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาดังกล่าวมีข้อสงสัยเพียงว่าผิดกฎหมาย และ/หรือ มีเจตนาโฆษณาสินค้าอื่นที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสินค้าของบริษัท โดยสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับและตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณเอง และ/หรือช่องทางการใช้งานใดๆ ของบุคคล

 

4. การชดเชยค่าเสียหาย
ท่านยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเหล่านี้ของบริษัท รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าและบริการของบริษัทผ่านบริการเรียกเก็บเงินปลายทางด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จของลูกค้า และ/หรือมีเจตนาทุจริตไม่อนุมัติรับสินค้าและบริการของบริษัทที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแสดงรายละเอียดในคำสั่งซื้อ โดยท่านจะไม่ถือให้บริษัทและพนักงานทุกคนของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

5. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
บริษัทมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกทุกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าที่มีการลงรายการไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง เช่น การลงราคา รายละเอียดสินค้า หรือรูปภาพผิด เป็นต้น ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและบริษัทได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนราคาสินค้า

 

6. การชำระเงิน
ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการของบริษัทจากเว็บไซต์นี้ได้โดยเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้ ซึ่งสมาชิกอาจมีสิทธิพิเศษ เช่น ราคาสินค้าที่ถูกกว่า เป็นต้น โดยท่านสามารถหรือไม่สามารถเลือกผู้ให้บริการการจัดส่ง ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติมที่ยังมิได้รวมกับราคาสินค้าและบริการดังกล่าว ซึ่งบริษัทยอมรับการชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้ทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้

     6.1-6.2 การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และการชำระเงินผ่าน PayPal โดยระบบจะอนุมัติการซื้อสินค้าและบริการของท่านพร้อมกับการจัดส่ง เมื่อมีการชำระเงินและมีการแจ้งการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 ชม.เท่านั้น มิฉะนั้นระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อและบริการโดยอัตโนมัติ
     6.3 บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง โดยระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด พร้อมอนุมัติการซื้อสินค้าและบริการของท่านพร้อมกับการจัดส่งโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้โอนเงินหรือลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองทั้งหมด ซึ่งยังมิรวมอยู่ในค่าสินค้าและบริการ

7. การเปลี่ยน คืน และการยกเลิกคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ ของท่านสามารถทำการยกเลิกได้อัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง หากคำสั่งซื้อนั้นยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่านผ่านอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้และยังมิได้ชำระเงินพร้อมแจ้งการชำระเงินไปยังระบบ แต่หากเมื่อคำสั่งซื้อดังกล่าวของท่านเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนสินค้าและบริการนั้นของบริษัทได้อีกต่อไป โดยการเปลี่ยนสินค้าสามารถทำได้ซึ่งจะพิจารณาตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • การจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุในคำสั่งซื้อ
  • สินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับประทานได้ อาจเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท หรือกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ให้บริการ
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้าที่มีปัญหาผ่านรูปถ่าย ก่อนการพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนสินค้า ซึ่งจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากได้รับหลักฐานดังกล่าว โดยไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า 
  • ในกรณีบริษัทมีการเรียกเก็บคืนและเปลี่ยนสินค้าใหม่ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและไม่มีค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วอย่างน้อย 3 วัน
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Powered by MakeWebEasy.com