นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอสพีเอ็น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ spnfoods.co.th

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและติดต่อเรา ในกรณีที่ท่านมีคำถามหรือประสงค์จะ ลบ / แก้ไข ข้อมูลของท่านได้ที่ info.spnfoods@gmail.com

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
    o ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
    o บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน
    o ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
 
2. วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน
    o เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)
    o เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา
    o สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ
 
3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
   เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    o ได้รับการอนุญาตจากท่าน
    o สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน
    o สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย
Powered by MakeWebEasy.com